બ્લોગ સંચાલક

                      બ્લોગ સંચાલક


   


                                                               ૧. અમિત આર. પટેલ
                                                                    રાણપુર પ્રા. શાળા                
                                                                        Maths-science teacher
                                                                           M.sc.   B.ed.
                                                                                 Mob no:9978429492
           

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

રાણ્રપુર પગારકેંદ્ર આપનુ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે........